Dodávky technologických celků


úvodní » Dodávky technologických celků


Poslední, ale z hlediska finančních objemů nejvýznamnější oblastí vlastních aktivit společnosti jsou dodávky technologických celků. Jedná se o vyšší dodávky někdy vlastních, ale většinou cizích výrobků, které je třeba doplnit dalšími zařízeními a službami tak, aby mohly být předány zákazníkovi jako plně funkční technologické celky včetně všech příslušných garancí a průvodní dokumentace. Přesto, že tato oblast činnosti se rozvinula také původně v souvislosti s dodávkami odstředivek, přerostla již do dalších oblastí jako např. dodávky čerpadel, kompresorů  technologií pro chemii a farmacii apod.

Realizované projekty v roce 2009-2011

Kompletní dodávka Technologie na odkyselení a zpracování zbytkových kyselin  pro Synthesia. 
Předmětem dodávky "na klíč" bylo zajištění jednotlivých aparátů na základě basic engineeringu firmy BOWAS, zpracování veškeré technické dokumentace, zajištění montáže a uvedení technologické linky do provozu.

Sznthesia 4      Sznthesia 3      Centrifuge Synthesia

   

Výměna odstředivek na výrobě močoviny pro UNIPETROL

V rámci této dodávky byl ze strany Sultrade zajištěn prováděcí projekt, vlastní dodávka odstředivek, provedení veškeré montáže a uvedení do provozu. Součástí dodávky byla i koordinace prací spojená s montáží elektro a propojením zařízení do řídícího systému.

Výměna čerpadel a turbín na soustrojí čerpání TEA Unipetrol

Turbina TEA         Turbinz TEA2

 

Dodávka kompresoru ve speciálním kontejneru pro Linde Gas, Praha

Packaging kompresorů, včetně finální montáže, vše v ATEX provedení.

Kompresor2       Kompressor Ex

 

Projekty v realizaci  2012

Kompletní dodávka Technologie na odkyselení a zpracování zbytkových kyselin  II pro Synthesia. Dodávka vč. stavební části a projektování na bázi 3D scanningu.

Synthesia1       Sznthesia 2

 

Příklady dříve realizovaných projektů

Zpracování projektu, dodávka a montáž čerpadel pro Duslo Šala

Duslo1        Duslo 2

 

Cooling skid pro Čekou Rafinérskou

Cooling skid   Cooling skid 1