O společnosti


úvodní » O společnosti


Kořeny existence společnosti byly položeny vznikem zastoupení švýcarského koncernu SULZER v Praze v roce 1978. Toto zastoupení mělo již v době svého vzniku působnost pro tehdejší celou Československou republiku a zastupovalo prakticky všechny divize koncernu SULZER.

Zastoupení postupně rozšiřovalo své aktivity v oblasti poradenské a zprostředkovatelské činnosti a dosahovalo na přelomu devadesátých let objemů zprostředkovaných obchodů cca 10-20 mil CHF. Hlavními komoditami byly textilní stroje, různé chemické technologie, dieselové stroje, čerpadla, kompresory a jiné strojírenské výrobky.

V průběhu devadesátých let prošel koncern SULZER první restrukturalizací, při které ztratil některé divize a naopak rozvíjel např. výrobu pro zdravotnické účely - implantáty, kardiostimulátory, umělé chlopně apod.

Zastoupení SULZER bylo nejprve převedeno na organizační složku a v roce 1994 na SULZER Praha s.r.o.

Postupně se rozšiřovaly činnosti organizace: Přímý nákup-prodej, kompletace některých dodávek, odborná činnost apod. Byla zřízena organizační složka na Slovensku a rozšiřována i oblast prodeje zdravotnické techniky.

Tento trend pokračoval poměrně velmi úspěšně až do r. 2000, kdy došlo k druhé, a to velmi zásadní reorganizaci a změně koncepce koncernu. Koncern SULZER zásadně zredukoval svou činnost, prodal řadu svých tradičních divizí a transformoval svoji obchodní síť. To se týkalo i naší společnosti SULZER Praha s.r.o., která byla po redukci a oddělení některých činností odprodána stávajícímu managementu a její název byl změněn na dnešní SULTRADE Praha s.r.o.

Z původního koncernu SULZER stále zastupuje některé divize jako např. divizi kompresorů, chlazení a částečně oblast čerpadel, ale během posledních let si vyprofilovala řadu nových činností a obchodních aktivit.

V současné době má společnost SULTRADE cca 15 stálých zaměstnanců a dosahuje obratu cca 4-5 mil EUR.

Pozitivním trendem je postupné rozšiřování výrobní činnosti a exportu vlastních výrobků, a to především do západoevropských zemí EU, Švýcarska a Slovenska.

Společnost Sultrade Praha, spol. s r.o. je nositelem dvou odborných osvědčení o technické způsobilosti vystavených Technickou inspekcí České republiky .

Jde o:

  • Oprávnění k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení
  • Oprávnění k montáži, opravám a zkouškám elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu