Obecné dodací a nákupní podmínky


úvodní » Obecné dodací a nákupní podmínky


Obecné dodací a nákupní podmínky Sultrade Praha spol. s r.o. najdete v níže přiložených souborech PDF. Podmínky jsou děleny na:

  • Prodej zboží  (Sultrade Praha spol. s r.o. je prodávajícím)
  • Prodej díla  (Sultrade Praha spol. s r.o. je zhotovitelem)
  • Nákup zboží  (Sultrade Praha spol. s r.o. je kupujícím)
  • Nákup díla  (Sultrade Praha spol. s r.o. je objednatelem)