+420 220 518 751 sultrade@sultrade.cz
  • cs

PŘÍMÝ FREECOOLING VZDUCHEM CHLAZENÝCH JEDNOTEK – THERMOSYPHON

Popis funkce

Thermosyphon je způsob, jak využít přirozené cirkulace chladiva a kondenzátorů vzduchem chlazených jednotek (kompaktní jednotky nebo „split“ jednotky) k zajištění volného chlazení tzv. free-coolingu.

Pro možnost využití tohoto principu musí být chladící jednotka vybavena potrubím by-pasujícím kompresor a potrubím s druhým expanzním ventilem.

V režimu free-coolingu se vypne kompresor, uzavře se standardní expanzní ventil a reguluje se expanzní ventil systému free-cooling. Díky proudění chlazeného media výparníkem se chladivo odpařuje, roste jeho tlak ve výparníku a samovolně proudí do místa s menším tlakem – do kondenzátoru, kde dochází díky proudění okolního chladného vzduchu k jeho kondenzaci. Poté je chladivo přiváděno přes expanzní ventil zpět do výparníku.

Výhody
  • Pro free-cooling není třeba instalovat separátní chladič(e)
  • Není potřeba budovat chladící okruh free-coolingu
  • Velmi vysoká účinnost thermosyphonového free-coolingu díky absenci čerpací práce (není čerpadlo čerpající medium do free-coolingového chladiče)
  • Systém free-coolingu bez použití nemrznoucích směsích (obvykle Glykol) a bez nebezpečí poškození mrazem
    Systém bez tepelných výměníků – větší využitelnost free-coolingem (neexistuje teplotní ztráta, se kterou každý tepelný výměník pracuje)

Určitou nevýhodou je, že není možné využívat tzv. částečného free-coolingu, tedy předchlazení chlazeného media atmosférickým chladičem a dochlazení na požadovanou teplotu pomocí kompresorového chlazení. Tato nevýhoda je však eliminována možností rozdělit okruh chladiva na dva samostatné a nezávislé okruhy, z nichž jeden může pracovat v režimu Thermosyphonového free-coolingu a druhý v režimu s kompresorem. Výparník na straně chlazeného media zůstává nedělen.

Free-coolingem typu Thermosyphon je možno vybavit dodatečně i stávající chladící jednotky, pravděpodobně bude však nutný zásah do řízení kondenzátoru.

Kontaktujte nás