+420 220 518 751 sultrade@sultrade.cz

SPECIÁLNÍ ZAKÁZKOVÝ VÝVOJ A VÝROBA ZAŘÍZENÍ, MODERNIZACE

Provádíme údržbu a modernizace odstředivek od různých výrobců.

Na základě požadavků provozovatele stroje jsme schopni provést úkony od prostého výkonu periodicky prováděných prací údržby až po modernizaci stroje včetně změn technologických a jiných parametrů.

Dané činnosti provádíme jak na strojní, tak elektrické části stroje.

Součástí daných činností je i nezbytné doplnění zákaznické dokumentace stroje o potřebné předpisy, návody, certifikáty, osvědčení aj.

Existence vlastního konstrukčního oddělení vybaveného několika licencemi tří dimenzionálního software na bázi SolidWorks a zkušený tým dává možnost využít konstrukční kapacity nejen pro vlastní vývojové programy, ale i na konstrukční zakázky cizích subjektů případně je využít i na přípravu zcela unikátních výrobků.

V takovýchto případech zajišťujeme například:

 • zakázkovou výrobu a reinženýring různých typů náhradních dílů
 • výrobu (nerezových dílů, svařenců, …) z dokumentace dodané zákazníkem nebo zpracované našimi pracovníky
 • technické dozorování v průběhu výroby
 • kvalitativní přejímky dílů
 • kompletace, oživení, zkoušky
 • velký důraz je kladen na zvládnutí aplikací s využitím vysoce legovaných ocelí s extrémní chemickou, teplotní nebo mechanickou odolností, známých např. pod obchodními názvy HASTELLOY, Alloy, Duplex, Monel, Inconel apod.
 • speciální povrchové úpravy, např. Halar, vysoce odolné nátěry Ceram-kote a další
 • projektovou přípravu, modelový návrh (program SolidWorks), zhotovení výrobních výkresů (AutoCad)
 • osazení zařízení hydraulickými, pneumatickými a elektrickými prvky
 • definování softwarových algoritmů

Šíři a charakter speciálních zakázek lze ilustrovat na některých příkladech:

Speciální rošt pro vysoké teploty…

 • Provozní ustálená teplota roštu – 1100°C
 • Provozní maximální teplota roštu – 1200°C
 • Maximální provozní tlaková ztráta plynu na katalyzátoru včetně vztažené hmotnosti katalyzátoru a jeho nosiče na plochu – 3,5 kPa

        mobilní granulátor polymeru v Ex-provedení                           mobilní granulátor polymeru v Ex-provedení

Kontaktujte nás