+420 220 518 751 sultrade@sultrade.cz
 • cs

KOMPRESOROVÉ CHLADICÍ JEDNOTKY S BEZOLEJOVÝMI KOMPRESORY S ODDĚLENÝM KONDENZÁTOREM (SPLIT)

 

V zaplavovaném výparníku dochází k odparu chladiva R134a, čímž je odváděno teplo z chlazeného média proudícího výparníkem. Studený plyn odpařeného chladiva je nasáván kompresorem Turbocor a stlačen. Horký plyn za kompresorem proudí do kondenzátoru, kde dochází k jeho ochlazení a kondenzaci. Poté dochází k expanzi chladiva v kontinuálně řízeném expanzním ventilu a kondenzát chladiva o nízké teplotě se vrací zpět do výparníku.

Ke kondenzaci chladiva dochází ve vzduchovém kondenzátoru nebo skrápěném kondenzátoru, který však v tomto případě není součástí kompaktní jednotky, ale je od zbytku jednotky oddělen. To umožňuje ponechat strojní část chladící jednotky (kompresory Turbocor, výparník, elektrický rozvaděč, atd.) v temperované strojovně a tudíž můžeme chladit i čistou vodu bez nemrznoucích příměsí bez nebezpečí poškození mrazem. Současně je možné využít přímé kondenzace a vyhnout se chladícímu okruhu vodou chlazeného kondenzátoru. Oddělený kondenzátor musí být se strojní částí chladící jednotky propojen potrubím, v němž proudí chladivo R134a.

Jedná se o tzv. SPLIT jednotky.

Strojní část může být provedena s různými typy výparníků:
 • Výparníkem je deskový výměník
 • Výparníkem je trubkový výměník
 • Zaplavovaný výparník (standardně)
Ke kondenzaci chladiva je možno použít různé typy kondenzátorů:
 • Vzduchové kondenzátory (standard)
 • Adiabatické kondenzátory
 • Hybridní kondenzátory
 • Skrápěné kondenzátory

Kondenzátor může být proveden i jako adiabatický kondenzátor, který využívá adibatického předchlazení vzduchu díky jeho nasycení vlhkostí. U chladících jednotek s kompresory Turbocor, které při snížené kondenzační teplotě výrazně zvyšují svoji účinnost, adiabatický kondenzátor dále snižuje jejich již tak nízkou energetickou náročnost a to zejména v teplém období.

Pro snížení spotřeby elektrické energie v chladném období je možno kompresosorovou jednotku vybavit integrovaným systémem volného chlazení – tzv. Termosyphonový free-cooling. Tento systém volného chlazení je založen na principu přirozené migrace chladiva a princip funce je vysvětlen v kapitole Přímý freecooling vzduchem chlazených jednotek – Thermosyphon

Výkony

Dosažitelné výkony se mohou lišit v závislosti na použitém typu kondenzátoru, obvykle se pohybují v rozmezí:

200 – 1400 kW

Výhody

 • Velmi vysoké účinnosti, garantované
 • Split jednotka nevyžaduje chladící okruh kondenzátoru
 • Díky strojní části jednotky umístěné v temperované strojovně je možno chladit čistou vodu bez nemrznoucích příměsí
 • Implementace všech aktuálně dostupných typů kompresorů Turbocor
 • Možnost adiabatického kondenzátoru
 • Možnost vybavení integrovaným free-coolingem typu Thermosyphon
 • Elektronicky kontinuálně řízený expanzní ventil
 • Kompletně bezolejová jednotka
 • Kontinuálně řiditelný chladící výkon v pásmu 5-100%
 • Absence rozběhové proudové špičky
 • Komunikace s nadřazeným řídícím systémem pomocí mnoha typů karet
 • Množství příslušenství zajišťující bezpečný a bezproblémový zimní chod

Kontaktujte nás