+420 220 518 751 sultrade@sultrade.cz
 • cs

KOMPRESOROVÉ CHLADICÍ JEDNOTKY S BEZOLEJOVÝMI KOMPRESORY TURBOCOR CHLAZENÝMI VODOU

 

Popis funkce

Seznámení s výhodami technologie Turbocor najdete zde.

V zaplavovaném výparníku dochází k odparu chladiva R134a, čímž je odváděno teplo z chlazeného média proudícího výparníkem. Studený plyn odpařeného chladiva je nasáván kompresorem Turbocor a stlačen. Horký plyn za kompresorem proudí do trubkového kondenzátoru, kde dochází k jeho ochlazení a kondenzaci. Poté dochází k expanzi chladiva v kontinuálně řízeném expanzním ventilu a kondenzát chladiva o nízké teplotě se vrací zpět do výparníku.

Kondenzátor je chlazen chladící vodu ochlazovanou v různých typech atmosférických chladičů, např. v otevřených chladících věžích, uzavřených chladících věžích, hybridních chladičích, adiabatických chladičích nebo suchých chladičích.

Chlazené médium i chladící médium může být voda nebo voda s příměsí nemrznoucích směsí na bázi etylenglykolů nebo propylenglykolů.

Turbocor s vodou chlazeným kondenzátorem

Vodou chlazená chladící jednotka může být též použita jako velmi účinné tepelné čerpadlo.

Výkony

standartně 200-2400 kW,
pro vyšší požadované výkony nabízíme individuální řešení

Výhody
 • Velmi vysoké účinnosti, garantované a prokazatelné na testovací stolici
 • Minimální provozní náklady
 • Implementace všech aktuálně dostupných typů kompresorů Turbocor
 • Vysoká kvalita výměníků (výparníku a kondenzátoru) s důrazem na maximální účinnost
 • Elektronicky kontinuálně řízený expanzní ventil
 • Kontinuálně řiditelný chladící výkon v pásmu 5-100%
 • Absence rozběhové proudové špičky
 • Kompletně bezolejová jednotka
 • Absence vibrací
 • Minimální hlučnost
 • Komunikace s nadřazeným řídícím systémem pomocí mnoha typů karet

Kontaktujte nás