+420 220 518 751 sultrade@sultrade.cz
 • cs

KOMPRESOROVÉ CHLADICÍ JEDNOTKY S BEZOLEJOVÝMI KOMPRESORY TURBOCOR CHLAZENÝMI VZDUCHEM

 

Popis funkce

Seznámení s výhodami technologie Turbocor najdete zde.

V zaplavovaném výparníku dochází k odparu chladiva R134a, čímž je odváděno teplo z chlazeného média proudícího výparníkem. Studený plyn odpařeného chladiva je nasáván kompresorem Turbocor a stlačen. Horký plyn za kompresorem proudí do vzduchového kondenzátoru, kde dochází k jeho ochlazení a kondenzaci. Poté dochází k expanzi chladiva v kontinuálně řízeném expanzním ventilu a kondenzát chladiva o nízké teplotě se vrací zpět do výparníku.

Ke kondenzaci chladiva v tomto případě dochází ve vzduchovém kondenzátoru. Kondenzátor je vybaven ventilátory s kontinuálně řízenými otáčkami, které nasávají okolní vzduch přes tepelné výměníky kondenzátoru (trubky + žebra). Kondenzátor může být proveden i jako adiabatický kondenzátor, který využívá adibatického předchlazení vzduchu díky jeho nasycení vlhkostí. U chladících jednotek s kompresory Turbocor, které při snížené kondenzační teplotě výrazně zvyšují svoji účinnost, adiabatický kondenzátor dále snižuje jejich již tak nízkou energetickou náročnost a to zejména v teplém období.

Pro snížení spotřeby elektrické energie v chladném období je možno kompresosorovou jednotku vybavit integrovaným systémem volného chlazení – tzv. Termosyphonový free-cooling. Tento systém volného chlazení je založen na principu přirozené migrace chladiva a princip funce je vysvětlen v kapitole Přímý freecooling vzduchem chlazených jednotek – Thermosyphon

Tato kompaktní chladící jednotka je řízena na maximální účinnost EER pomocí regulace kompresorů Turbocor a otáček ventilátorů kondenzátoru.

Výkony
standartně 250-1600 kW
pro vyšší požadované výkony nabízíme individuální řešení

Výhody
 • Velmi vysoké účinnosti, garantované a prokazatelné na testovací stolici
 • Kompaktní jednotka nevyžaduje chladící okruh kondenzátoru
 • Implementace všech aktuálně dostupných typů kompresorů Turbocor pro vysoké kondenzační teploty
 • Možnost adiabatického kondenzátoru
 • Možnost vybavení integrovaným free-coolingem typu Thermosyphon
 • Elektronicky kontinuálně řízený expanzní ventil
 • Kompletně bezolejová jednotka
 • Kontinuálně řiditelný chladící výkon v pásmu 5-100%
 • Absence rozběhové proudové špičky
 • Komunikace s nadřazeným řídícím systémem pomocí mnoha typů karet
 • Množství příslušenství zajišťující bezpečný a bezproblémový zimní chod

Kontaktujte nás