+420 220 518 751 sultrade@sultrade.cz
  • cs

ÚSPORNÉ CHLADICÍ TECHNOLOGIE

 

Mezi úsporné chladící technologie řadíme chladiče, které využívají nejnovějších technologií a poznatků v oblasti atmosférického i strojního chlazení pro snížení:

  • spotřeby elektrické energie
  • spotřeby vody

Tyto chladiče nejen významně spoří provozní náklady, ale šetří i životní prostředí.

Oba dva typy chladičů jsou podrobně popsány v příslušných kategoriích na těchto stránkách. V odvětví atmosférického chlazení je nejúspornějším chladičem Hybridní chladič (popř. Hybridní kondenzátor), v odvětví strojního chlazení jsou úspornými chladícími technologiemi chladící jednotky s kompresory Turbocor.

Zde je možno stáhnout 2 články publikované v odborném časopisu „Chlazení Klimatizace“. První článek se zaměřuje na vysvětlení, jak k úsporám elektrické energie a vody dochází, druhý článek ukazuje konkrétní případy, jakých úspor a návratností úsporné chladící technologie dosahují.

Kontaktujte nás