MIESZALNIKI STATYCZNE

Mieszalnik statyczny to precyzyjnie zaprojektowane urządzenie do ciągłego mieszania cieczy i gazów. Składają się one z ułożonych elementów mieszających zainstalowanych bezpośrednio w rurze lub rurze kołnierzowej. Działają one bez ruchomych części i są stosowane do uzyskania specyficznego rozproszenia i wymieszania w procesie ciągłym. Są one w stanie mieszać materiały o tej samej lub różnej lepkości i objętościowym natężeniu przepływu. Kluczowymi parametrami przy projektowaniu mieszalnika są prędkości przepływu mieszanych składników, lepkości składników oraz napięcie powierzchniowe.  Mieszalniki mogą być przeznaczone do mieszania mieszanin ciecz-ciecz, ciecz-gaz, jak również dwóch mieszanin gazowych.

Przepływ laminarny

W mieszalniku statycznym opartym na zasadzie laminarnej, przepływ jest wielokrotnie dzielony na częściowe strumienie, które są ponownie łączone. Prawidłowe rozmieszczenie tworzy zrównoważony przepływ z zewnątrz do wewnątrz i odwrotnie. W ten sposób wymieszane medium składa się z dużej ilości cienkich warstw.

Przepływ turbulentny
W mieszalniku statycznym, opartym na zasadzie mieszania turbulentnego, efekt mieszania uzyskuje się przede wszystkim dzięki rotacji wewnętrznej.

Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy technicznej w zakresie technologii mieszania, starannie rozważamy parametry i założenia przed opracowaniem mieszalnika statycznego dostosowanego do danej aplikacji.  W rezultacie dostarczamy wysokowydajne mieszalniki, które są w 100% zintegrowane z procesem, wykorzystujące energooszczędną, trwałą i nie wymagającą serwisowania technologię. Oprócz projektowania nowych mieszalników jesteśmy w stanie dostarczyć poszczególne elementy mieszające jako części zamienne do już zainstalowanych mieszalników, np. SMV lub SMX.

 

 

formularz kontaktowy


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.