STATICKÉ SMĚŠOVAČE

Inovativní řešení statického míchání pro průmyslové aplikace

Statický směšovač je precizně konstruované zařízení pro kontinuální míchání kapalin a plynů. Skládají se z uspořádáných směšovacích prvků instalovaných přímo v potrubí nebo přírubové trubce. Fungují bez pohyblivých částí a používají se k dosažení specifické disperze a míchání v kontinuálním procesu. Jsou schopny míchat materiály se stejnou nebo různou viskozitou a objemovým průtokem. Klíčové parametry pro návrh směšovače jsou průtoky směšovaných složek, viskozity složek a povrchového napětí.  Směšovače mohou být navrženy pro míchání kapalina-kapalina, kapalina-plyn, tak i dvou plynných směsí.

Precizně navržený statický míchač pro kontinuální míchání tekutin v průmyslových procesech

Laminární proudění
Ve statickém směšovači založeném na laminárním principu se proudění opakovaně rozděluje na dílčí proudy, které se opět sjednocují. Správná rozteč vytváří vyvážené proudění z vnějšího do vnitřního prostoru a naopak. Míchané médium se tak mísí ve velkém počtu tenkých vrstev.

Turbulentní proudění
Ve statickém směšovači založeném na principu turbulentního míchání se míchacího účinku dosahuje především vnitřní rotací.

Díky našim zkušenostem a technickým znalostem v oblasti technologie míchání pečlivě zvažujeme parametry a předpoklady před tím, než vyvineme statický mixér, který bude vyhovovat vaší aplikaci.  Výsledkem je, že dodáváme vysoce účinné směšovače, které se 100% propojují s procesem pomocí energeticky úsporné, udržitelné a bezúdržbové technologie. Mimo návrh nových směšovačů jsme schopni dodat i jednotlivé míchací elementy jako náhradní díly do již instalovaných mixérů např. typu SMV nebo SMX.

 

Kontaktujte nás    Souhlasím se zpracováním osobních údajů.