WIRÓWKI dla farmacji i chemii

Własna koncepcja rozwoju i tym samym szereg oryginalnych rozwiązań konstrukcyjnych zaowocowały trzema podstawowymi liniami produktowymi i kilkudziesięcioma wirówkami, które zostały dostarczone i zainstalowane nie tylko w Czechach i na Słowacji, ale także w wielu krajach europejskich, np. na Węgrzech, w Irlandii, Szwajcarii, Polsce, Słowenii, a nawet w Izraelu.

Opracowane do tej pory produkty można podzielić na trzy główne grupy ze względu na ich konstrukcję i obszar zastosowania:

  • Pionowe wirówki nożowe dla farmacji
  • Suszące pionowe wirówki nożowe dla farmacji
  • Wirówki pionowe i poziome dla chemii

Każda nowa konstrukcja jest opracowywana w edytorze projektów 3D (SolidWorks), a następnie optymalizowana za pomocą analizy FEM, zarówno w zadaniach statycznych, jak i dynamicznych.

Wirówki pulsacyjne dla przemysłu chemicznego. Są to wirówki przeznaczone do pracy ciągłej w trudnych warunkach takich jak górnictwo, separacja różnych soli, celulozy.

Pionowe wirówki  z górnym rozładunkiem SCVT dla przemysłu farmaceutycznego, oznaczenie SCVT, czyli opróżniane od góry. Szczególnie dla tych wirówek oferujemy kolejny z naszych produktów, a mianowicie pojemnik próżniowy VPT (Vacuum Product Tank) w różnych wersjach.

Pionowe wirówki z  dolnym rozładunkiem oznaczone SCVB (Sultrade Centrifuge Vertical Bottom discharging) czyli z opróżnianiem od dołu. Oczywiście mowa tu o rozwiązaniu w pełni indywidualnym, czyli dostosowaniu materiału, konstrukcji, sprzętu i oprogramowania do specyficznych wymagań klienta. Produkty dodatkowe to głównie tace i beczki na wycięty produkt.

Pionowe wirówki do gipsu SCVB SULTRADE są instalowane w liniach odwadniania gipsu z odsiarczania spalin w energetyce (ENERGOSURGE) oraz w liniach odwadniania gipsu z neutralizacji kwasu siarkowego (CHEMOSURGE).

Wirówko-suszarka CDR (Centrifuge – Dryer) czyli susząca pionowa wirówka n jest najnowszym osiągnięciem produktowym i stanowi bardzo unikatowe urządzenie, które łączy w sobie dwie operacje (wirowanie i suszenie kontaktowe przy obniżonym ciśnieniu) w jednej przestrzeni roboczej . Zaletą jest oszczędność miejsca i kosztów zakupu, ponieważ kilka operacji technologicznych jest połączonych w jednej maszynie (wirowanie, mycie, homogenizacja, próżniowe suszenie kontaktowe i opróżnianie produktu).


Poziome wirówki chemiczne – typ SCH jest najnowszym osiągnięciem produktowym. Te wirówki mogą znaleźć zastosowanie głównie w chemii.

Formularz kontaktowy


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.