TECHNOLOGIE NEUTRALIZACE KYSELINY SÍROVÉ ZA PRODUKCE SÁDROVCE

V roce 2019-2020 společnost SULTRADE realizovala projekt technologie pro neutralizaci odpadní kyseliny sírové za vzniku chemického sádrovce v závodě SOHIM v Běloruské republice. Projekt spočíval v kompletním návrhu technologie, spolupráce se zákazníkem na realizační dokumentaci a dodávce technologie na klíč. Specifikum projektu spočívalo v tom, že klient požadoval umístění technologie do stávajícího provozu. Nejprve tedy byl proveden 3D scan budovy a prvotní rozmístění aparátů, následně byl vypracován projekt včetně isometrií potrubí, kdy bylo komplikované poradit si s kolizemi se stávající budovou a VZT, následovala dodávka nádrží, čerpadel, armatur, instrumentace, odstředivek SCVB 1000/630 GS včetně jejich montáže a supervize. Uvedení do provozu a úspěšné splnění garančních zkoušek produkce sádrovce bylo splněno v listopadu 2020. Technologická linka je schopna neutralizace až 7m3/h kyseliny sírové za produkce až 1,8 t/h sádrovce o kvalitě 13% zbytkové vlhkosti.

Kontaktujte nás    Souhlasím se zpracováním osobních údajů.