Předmětem činnosti organizace jsou čtyři hlavní oblasti aktivit:

  • vývoj a inženýring
  • výroba, servis
  • obchod
  • dodávky technologií na klíč

 

a tři oblasti zaměření dodávek a služeb:

 

Zatímco obchodní aktivity směřují do více odvětví (např. chemický průmysl, petrochemie, strojírenství, energetika, těžební průmysl a v poslední době i data centrové chlazení a TZB) a představují především dodávky čerpadel, kompresorů, chladicích zařízení apod., vlastní vývoj a výroba jsou prakticky určeny pouze pro chemický a farmaceutický průmysl. Hlavním programem jsou zde průmyslové odstředivky, avšak nabízíme řadu dalších technologií od jiných firem, zejména sušárny, odparky, dekantační odstředivky, krystalizátory, apod.

Výrobní know-how společnosti vychází z dlouhodobé zkušenosti klíčových pracovníků v oboru a z velmi těsné spolupráce s řadou zahraničních firem, a to v oblastech vývoje, výroby i dodávek zařízení.

I v obchodní oblasti vychází naše společnost z rozsáhlé nadnárodní spolupráce a má řadu exkluzivních zastoupení, z nichž je možno uvést např. Burckhardt Compression AG, Maintenance Partners, Okawara, Jaeggi Hybridtechnology AG a další.

V poslední době se firma specializuje i na kompletace dodávek (packaging) například v oblasti výroby nitrocelulózy, modernizaci a čistě zakázkový vývoj a výrobu různých technologií a zpracování vysoce ušlechtilých materiálů např. HASTELOY, Titan, apod. 

Separace pevné a kapalné fáze

Sortiment zahrnuje odstředivky vlastní konstrukce a výroby doplněné o další separační aparáty předních světových výrobců. Zařízení jsou dodávána buď separátně nebo jako součást dodávky kompletní technologie na klíč. Více zde.

Transport a komprese médií

Vlastní aparáty jsou vyráběny zahraničními partnery, obvykle celosvětově renomovanými výrobci. Dodáváme buď separátní zařízení, popř. zařízení jako balenou jednotku s příslušenstvím nebo jako součást dodávky kompletní technologie na klíč. Více zde.

Průmyslové chlazení a klimatizace

Nabízená chladicí zařízení jsou vyráběna výhradně německými a švýcarskými výrobci s důrazem na kvalitu a minimální spotřebu energií, popř. vody. Zařízení dodáváne především separátně, ale i jako součást celých chladicích okruhů dodávaných na klíč.  Více zde.

Separační a chemické procesy Sulzer

Více zde.

Vývoj a dodávky technologií

Více zde.

 

Servis odstředivek, údržba a montáže, reverzní inženýring a dodávky ND:

Oblast údržby a servisu silně posiluje v posledním období, kdy se firmě podařilo získat několik dlouhodobých zakázek  na údržbu různých typů zařízení. Jedná se především o odstředivky různých typů od různých výrobců. Současně však se rozvíjí i další oblast servisu, a to je servis kompresorů a jiných rotačních strojů nebo vybraných plynových zařízení, reengeneering, výroba a dodávky náhradních dílů apod., kde existence kvalifikovaných mechaniků a silného technického zázemí firmy vytváří předpoklady dalšího úspěšného rozvoje.

 

 Service       service 2

  

Pouzdro     Obr 3      sito