OBECNÉ DODACÍ A NÁKUPNÍ PODMÍNKY SULTRADE

Obecné dodací a nákupní podmínky Sultrade Praha spol. s r.o. najdete v níže přiložených souborech PDF. Podmínky jsou děleny na:
ODP – Prodej zboží (Sultrade Praha spol. s r.o. je prodávajícím)
ODP – Prodej díla (Sultrade Praha spol. s r.o. je zhotovitelem)
ONP – Nákup zboží (Sultrade Praha spol. s r.o. je kupujícím)
ONP – Nákup díla (Sultrade Praha spol. s r.o. je objednatelem)