ODSTŘEDIVKY

Vývoj a implementace průmyslových odstředivek

Vlastní vývojová koncepce a tedy celá řada originálních konstrukčních řešení vyústily do třech základních produktových řad a několika desítek realizací odstředivek, které byly dodány a instalovány kromě ČR a Slovenska i v řadě evropských zemí např. Maďarsko, Irsko, Švýcarsko, Polsko, Slovinsko, a i např. v Izraeli.

Podle konstrukčního řešení a oblasti použití lze zatím vyvinuté produkty rozdělit do tří hlavních skupin:

● Vertikální vyřezávací odstředivky pro farmacii
● Sušící vertikální vyřezávací odstředivky pro farmacii
● Vertikální a horizontální odstředivky pro chemii

Každá nová konstrukce je vypracována ve 3D konstrukčním editoru (SolidWorks) a následně optimalizována pomocí FEM analýzy, jak ve statických, tak dynamických úlohách.

Pulzační odstředivky pro chemický průmysl. Jedná se o kontinuální  odstředivky navrhované pro trvalý provoz v těžkých podmínkách jako je důlní průmysl, separace různých solí, cellulóza.

Vertikální vyřezávací odstředivky vrchem vyprazdňované SCVT pro farmaceutický průmysl, označení SCVT tj. s vrchním vyprazdňováním. Především pro tyto odstředivky nabízíme  další z našich produktů, jmenovitě zásobník pro podtlakové odsátí produktu z odstředivky VPT (Vacuum Product Tank) v různých provedeních.

Různorodá škála odstředivek pro farmaceutický a chemický průmysl

Vertikální vyřezávací odstředivky spodem vyprazdňované označené SCVB (Sultrade Centrifuge Vertical Bottom discharging) tj. se spodním vyprazdňováním. Samozřejmé je plně zakázkové řešení tj. přizpůsobení materiálu, konstrukce, vybavení hardware a software konkrétním požadavkům klienta. Z doplňkových produktů se jedná zejména o zásobníky  a barely na vyřezaný produkt.

Vertkální sádrovcové odstředivky SCVB SULTRADE jsou instalovány v linkách odvodnění sádrovce pocházejícího z odsíření spalin v energetice (ENERGOSÁDROVEC), tak v linkách odvodnění sádrovce pocházejícího z neutralizace kyseliny sírové (CHEMOSÁDROVEC).

 

Odstředivka sušárna CDR (Centrifuge – Dryer) neboli sušící vertikální vyřezávací odstředivka je nejnovějším produktem vývoje a představuje velmi unikátní zařízení, které slučuje dvě operace (odstřeďování a kontaktní sušení při sníženém tlaku) v jednom pracovním prostoru. Výhodou je úspora místa a pořizovacích nákladů, jelikož několik technologických operací je sloučeno do jednoho stroje (odstřeďování, promývání, homogenizace, vakuové kontaktní sušení a vyprázdnění produktu).

Horizontální chemické odstředivky – typ SCH je nejnovějším produktem vývoje. Uplatnění těchto odstředivek najdete převážně v chemii.

Kontaktujte nás    Souhlasím se zpracováním osobních údajů.