Průmyslové chladiče a tepelná čerpadla

V oblasti průmyslového chlazení firma SULTRADE Praha s.r.o. spolupracuje především s německou společností Engie Refrigeration GmbH (dříve Cofely Refrigeration GmbH/Axima Refrigeration GmbH/SULZER Escher Wyss Lindau). Ta je jedním z předních výrobců kompaktních sklolaminátových ventilátorových chladicích věží nejrůznějších typů a výkonových parametrů.

Především na poli menších a středních výkonů otveřených chladicích věží, uzvařených/semiuzavřených chladicích věží dále spolupracujeme se (dříve licenčním výrobcem Axima Refrigeration) společností EWK Madrid.

V odvětví strojního chlazení Sultrade Praha s.r.o. předního výrobce chillerů s technologií Turbocor – Engie Refrigeration GmbH. S více než 2.650 (údaj k r. 2016) kompresorovými chladicími jednotkami instalovanými po celém světě (přičemž 1. jednotka vůbec byla instalována r. 1878 a první jednotka s technologií Turbocor v r. 2002) se jedná o jednoho z nejzkušenějších hráčů na poli kompresorových chladicích jednotek, který se specializuje především na technologie zaručující nízkou energetickou náročnost a z ní vyplývající úsporu provozních nákladů. Právě je proto je aktuálně jeho hlavním zaměřením vývoj a výroba jednotek založených na technologii Turbocor.

Základní sortiment chillerů s kompresory Turbocor doplňujeme o kompresorové chladící jednotky se šroubovými kompresory (tyto však pouze pro menší chladicí výkony).

Zatímco chladící jednotky vybavené kompresory Turbocor jsou nejúčinnějšími a nejúspornějšími chladícími jednotkami na poli kompresorového chlazení, na poli atmosférického chlazení zastávají tutéž vedoucí úlohu hybridní chladiče a kondenzátory JAEGGI Hybridtechnologie AG. Instalací hybridního chladiče je možné omezit roční spotřebu vody až patnáctkrát (v porovnání s klasickými chladicími věžemi) a tím zásadně snížit provozní náklady a šetřit životní prostředí.

Chladící jednotky s kompresory Turbocor a hybridní chladiče přinášejí výrazné úspory provozních nákladů a tudíž je řadíme do kategorie úsporných chladících zařízení. Podrobné vysvětlení, jak k úsporám dochází a jaké je dosahováno návratnosti investic do úsporných chladících technologií najdete níže v sekci Úsporné chladící technologie.

Společnost SULTRADE Praha s.r.o. je též výhradním zástupcem společnosti FRIGORTECH GmbH, která je nástupnickou organizací společnosti SULZER Escher Wyss v odvětví klimatizačních jednotek pro hutní provozy. Tyto jednotky jsou na našem trhu známy svojí spolehlivostí a dlouhověkostí v extrémních podmínkách.

Kontaktujte nás    Souhlasím se zpracováním osobních údajů.