VESTAVBY DO KOLON

Výplně a vnitřní zařízení pro destilační kolony

Společnost SULTRADE Praha má dlouhodobé zkušenosti s dodávkami vestaveb a vnitřního vybavení do rektifikačních a absorpčních kolon. Nabízíme široké portfolio produktů zahrnující strukturované či sypané vestavby, patra a vnitřní vybavení kolon chemického, rafinérského i petrochemického průmyslu.

Vestavby ne také výplně kolon slouží k rovnoměrnému rozdělení kapaliny a ke zvětšení plochy kontaktu plynu s kapalinou.

Naše společnost je schopna připravit základní návrh aparátů včetně hydraulických výpočtů a návrhu vhodného typu vestavby pro danou aplikaci. Součástí návrhu zpracování výkresové dokumentace v podobě tzv. General Arrangment a General Attachment a to včetně detailních výkresu vnitřního vybavení pro daný aparát.

Strukturované výplně pro destilační sloupy

Existují různé typy destilačních kolon, z nichž každá je určena k určitému typu separace. Zde rozdělujeme destilační kolony podle způsobu jejich provozu.

Vsádkové destilace:

Ve vsádkových kolonách se nástřik přivádí jednotlivě po dávkách. Kolona se naplní dávkou směsi a provede se destilační proces. Po dosažení požadovaného separačního účinku se zavede další dávka nástřiku.

Kontinuální destilace: 

Rektifikační kolony zpracovávají nástřik nepřetržitě. K přerušení nedochází, pokud se tedy nevyskytne problém s kolonou nebo okolními procesními jednotkami. Produktem rektifikace je destilát, tvořený těkavějšími složkami a zbytek, obsahující méně
těkavé složky.

Kontaktujte nás    Souhlasím se zpracováním osobních údajů.