O SPOLEČNOSTI

SULTRADE Praha spol. s r.o. vznikla jako pobočka švýcarského koncernu SULZER již v roce 1978 pod názvem SULZER Praha a působila ve všech odvětvích průmyslu na územní tehdejšího Československa.

V roce 1994 byla společnost z pobočky SULZER převedena na společnost s.r.o., která byla nadále vlastněna společností SULZER. Po zásadní restrukturalizaci koncernu SULZER v roce 2001 dochází k odkupu společnosti stávajícím managementem a přejmenování na SULTRADE Praha spol. s r.o.

SULTRADE Praha dodnes těží z rozsáhlých kontaktů získaných svojí dlouhodobou spoluprací se zahraničními subjekty, což se odráží ve velkém množství zahraničních partnerů, které SULTRADE Praha dosud zastupuje. Jedná se např. o Burckhardt Compression AG, Jaeggi Hybridtechnology AG, EWK Cooling Towers, Prognost Systems GmbH, HAUBER-Elektronik GmbH a další. Prostřednictvím zastoupení těchto partnerů nabízíme:

 • Vestavby a vnitřní vybavení kolon, např. strukturované výplně, patra, sypané výplně, distributory atd.
 • Pístové kompresory a jejich komponenty
 • Chladící věže, hybridní chladiče, adiabatické chladiče, kompresorové strojní chlazení
 • Monitorovací systémy pro kompresory

Zároveň po odštěpní se od koncernu SULZER společnost zahajuje vlastní výrobu průmyslových odstředivek a speciálních zařízení. Portfolio se postupně rozšiřuje a dnes společnost dodává:

 • Vertikální a horizontální odstředivky pro chemický průmysl
 • Vertikální a horizontální odstředivky pro farmaceutický průmysl
 • Kombinace odstředivky a sušárny v jednom zařízení
 • Pulzační odstředivky
 • Tepelné výměníky trubkové i deskové
 • Statické směšovače
 • Zakázkově vyvíjená zařízení

Postupně se společnost stává i EPC dodavatelem menších a středně velkých projektů „na klíč“ a dodávek technologických celků. Využívá při tom svého vlastního know-how, případně podpořeného externími partnery, kterými typicky bývají české vysoké školy a zahraniční experti v daném oboru. Zde nabízíme:

 • Laboratorní výzkum a ověření technologií
 • Výroba poloprovozních zkušebních zařízení a technologií
 • Dodávky technologických celků vč. projekční dokumentace
 • Dodávky projektů „na klíč“ zejména pokud takový projekt zahrnuje některé z námi nabízených zařízení (odstředivka, kolona, chladící věž, atd.)

Kontaktujte nás  Souhlasím se zpracováním osobních údajů.