+420 220 518 751 sultrade@sultrade.cz
 • cs
 • en
 • ru

O SPOLEČNOSTI

Kořeny existence společnosti byly položeny vznikem zastoupení švýcarského koncernu SULZER v Praze v roce 1978. Toto zastoupení mělo již v době svého vzniku působnost pro tehdejší celou Československou republiku a zastupovalo prakticky všechny divize koncernu SULZER.

Zastoupení postupně rozšiřovalo své aktivity v oblasti poradenské a zprostředkovatelské činnosti a dosahovalo na přelomu devadesátých let objemů zprostředkovaných obchodů cca 10-20 mil CHF. Hlavními komoditami byly textilní stroje, různé chemické technologie, dieselové stroje, čerpadla, kompresory a jiné strojírenské výrobky.

V průběhu devadesátých let prošel koncern SULZER první restrukturalizací, při které ztratil některé divize a naopak rozvíjel např. výrobu pro zdravotnické účely – implantáty, kardiostimulátory, umělé chlopně apod.

Zastoupení SULZER bylo nejprve převedeno na organizační složku a v roce 1994 na SULZER Praha s.r.o.

Postupně se rozšiřovaly činnosti organizace: Přímý nákup-prodej, kompletace některých dodávek, odborná činnost apod. Byla zřízena organizační složka na Slovensku a rozšiřována i oblast prodeje zdravotnické techniky.

Tento trend pokračoval poměrně velmi úspěšně až do r. 2000, kdy došlo k druhé, a to velmi zásadní reorganizaci a změně koncepce koncernu. Koncern SULZER zásadně zredukoval svou činnost, prodal řadu svých tradičních divizí a transformoval svoji obchodní síť. To se týkalo i naší společnosti SULZER Praha s.r.o., která byla po redukci a oddělení některých činností odprodána stávajícímu managementu a její název byl změněn na dnešní SULTRADE Praha s.r.o.

Z původního koncernu SULZER stále zastupuje některé divize jako např. divizi kompresorů a chlazení, ale během posledních let si vyprofilovala řadu nových činností a obchodních aktivit.

V současné době má společnost SULTRADE cca 21 stálých zaměstnanců a dosahuje obratu cca 4-6 mil EUR.

Pozitivním trendem je postupné rozšiřování výrobní činnosti a exportu vlastních výrobků, a to především do západoevropských zemí EU, Švýcarska a Slovenska.

Společnost Sultrade Praha, spol. s r.o. je nositelem dvou odborných osvědčení o technické způsobilosti vystavených Technickou inspekcí České republiky .

Jde o:

 • Oprávnění k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení
 • Oprávnění k montáži, opravám a zkouškám elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu

Zatímco obchodní aktivity směřují do více odvětví (např. chemický průmysl, petrochemie, strojírenství, energetika, těžební průmysl a v poslední době i data centrové chlazení a TZB) a představují především dodávky čerpadel, kompresorů, chladicích zařízení apod., vlastní vývoj a výroba jsou prakticky určeny pouze pro chemický a farmaceutický průmysl. Hlavním programem jsou zde průmyslové a farmaceutické odstředivky, avšak nabízíme řadu dalších technologií od jiných firem, zejména sušárny, dekantační odstředivky, apod.

Výrobní know-how společnosti vychází z dlouhodobé zkušenosti klíčových pracovníků v oboru a z velmi těsné spolupráce s řadou zahraničních firem, a to v oblastech vývoje, výroby i dodávek zařízení.

I v obchodní oblasti vychází naše společnost z rozsáhlé nadnárodní spolupráce a má řadu exkluzivních zastoupení, z nichž je možno uvést např. Burckhardt Compression AG, Jaeggi Hybridtechnology AG , Contecma C.S. GmbH, EWK Cooling Towers, Pieralisi, ANDRITZ Fliessbett Systeme GmbH, a další

Společnost SULTRADE:

 • Se zaměřuje na čistě zakázkově orientované dodávky technologií a speciálních zařízení
 • Má ochotu provést vlastní vývoj a modifikace klíčových komponent
 • Je připravena zabývat se i vlastním laboratorním vývojem chemických technologií  a následnými dodávkami celých technologických linek
 • Má zkušenost  z výroby vlastních zařízení (např. průmyslových odstředivek) pracujících ve výbušných nebo vysoce agresivních prostředích
 • Má schopnost zajištění dodávek, které vyžadují vysoký podíl konstrukčně inženýrských prací a pro velké sériové dodavatele jsou neefektivní nebo příliš rizikové
 • Má zkušenosti společnosti se opírají o širokou mezinárodní spolupráci na straně dodavatelů i zákazníků a jsou ověřeny úspěšnou spoluprací i s řadou společností skupiny AGROFERT

Společnost SULTRADE má rozsah po celé Evropě:

Kontaktujte nás