CHLADICÍ VĚŽE UZAVŘENÉ

Stejně jako u otevřených chladících věží je základním poznávacím rysem našich chladicích věží masivní sklolaminátový plášť zajišťující dlouhou životnost chladící věže při minimálních nárocích na údržbu.

I zde je voda distribuována pomocí trysek se čtvercovým půdorysem rozstřiku, který zajistí rovnoměrnou distribuci skrápěcí vody na trubkovnici a tím i maximální účinnost odparného chlazení. Trysky mají velkou světlost, jež v kombinaci s vysokou rychlostí proudění vody vede k neobyčejné odolnosti trysek proti zanesení a ucpání.

Uzavřené chladící věže jsou stejně jako otevřené chladící věže vybaveny speciálními žaluziemi tzv. komůrkového typu. Jejich tvarování zamezí rozstřiku vody mimo chladící věž i při silném větru a znemožní vstupu větších nečistot (větší listí, igelitové pytlíky, tašky apod.) do skrápěcí vody. Dále znemožňují průnik slunečních paprsků do jímky a tím nezanedbatelně přispívají k omezení růstu řas ve sběrné vaně chladící věže. Díky tomu je není nutné dávkovat takové množství biocidů a tím dochází k úspoře provozních nákladů.

Uzavřené chladící věže EWK-C

Chlazená kapalina (obvykle voda, popřípadě s příměsí nemrznoucí směsi) protéká trubkami tepelného výměníku, aniž by přišla do přímého kontaktu s vnějším ovzduším. Tím je zamezeno vstupu nečistot a polutantů do primárního okruhu.

Teplo se z chlazené kapaliny přenáší přes stěny trubkovnice do skrápěcí vody, která je rovnoměrně rozstřikována po povrchu trubek tepelného výměníku. Ventilátor v horní části věže přivádí vzduch v protisměru proudění skrápěcí vody. Dochází k odparu malé části cirkulující (skrápěcí) vody, čímž se odvádí potřebné teplo z chlazeného media do atmosféry. Zbytek skrápěcí vody stéká do nádrže, odkud je hnán čerpadlem zpět do rozstřikovací trysky (sekundární okruh). Malé množství tepla se přenáší konvekcí do vnějšího ovzduší pouze v případě, že je okolní vzduch chladnější než vstupní teplota chlazeného media.

Chladící věže s nerezovým deskovým výměníkem EWK-I

Tento typ chladící věže kombinuje otevřenou chladící věž s nerezovým deskovým tepelným výměníkem. Chladicí věže tohoto typu si tak zachovávají hlavní výhodu uzavřených chladících věží, tj. zamezení odparu chlazeného media a jeho styku s okolním ovzduším, přičemž přináší i některé další výhody. Mezi ty patří vyšší výkon, potřeba menšího prostoru a velmi snadná údržba. Díky deskovému výměníku tepla je dosaženo velmi vysoké termodynamické účinnosti, tím pádem je chladicí věž lehčí, menší a levnější.

Chladící věže EWK – I jsou plně odolné vůči korozi a to zásluhou materiálu, který se používá pro jejich konstrukci (plastové materiály a nerezová ocel). Tyto chladící věže jsou vhodné pro chlazení všech typů kapalin, včetně agresivní vody, vody znečištěné olejem, páry, atd.

Zařízení je vhodné pro všechny aplikace jako potravinářský průmysl, výroba elektřiny, HVAC, apod.

Odpařovací kondenzátor EWK-E

Na trubky tepelného výměníku, kterými proudí plyn (chlazené medium), je rozstřikována voda sekundárního okruhu. Díky ventilátoru proudí trubkovnicí vzduch a dochází k odparu malé části skrápěcí vody. Odpařováním skrápěcí vody se plyn v trubkovnici ochlazuje a kondenzuje. Odpařovací kondenzátor EWK-E se vyznačuje vysokou účinností, dlouhou životností a velmi snadnou údržbou. Navíc se trubkovnice dají snadno vyjmout a případně opětovně galvanicky.

Uzavřené Chladící Věže A Odpařovací Kondenzátory V češtině. pdf

Kontaktujte nás


    Sohlasím se zpracováním osobních údajů.