JEŘÁBOVÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

Popis funkce

Jeřábové klimatizační jednotky pracují na stejném principu jako jiné klimatizační jednotky, jejich provedení a konstrukce jim však umožňuje:

  • Pracovat v extrémně nepříznivém prostředí – prach, agrasivní prostředí s výpary kyselin, značné vibrace od jeřábu
  • Pracovat do velmi vysokých teplot okolního vzduchu – až 85 °C.

Kompaktní klimatizační jednotky (T*)

Strojní i klimatizační část tvoří ucelenou jednotku. Aby klimatizační jednotka vždy splňovala individuální prostorové požadavky, může být dodána v:

  • horizontálním provedení (klimatizační jednotka napravo nebo nalevo od strojní části)
  • vertikálním provedení (klimatizační jednotka nad nebo pod strojní částí)

Sání a výduch vzduchu klimatizační části navíc může být proveden z jakékoliv strany, vyjma stěny připojené ke strojní části. Tento princip zaručuje maximální prostorovou variabilitu kompaktních jednotek a minimalizuje délku vzduchových kanálů a tím i tepelné ztráty.

Výhodou kompaktních jednotek je rychlá a jednoduchá instalace. Každá kompaktní jednotka je před expedicí z výrobního závodu podrobena zkušebnímu cca 5-ti hodinovému provozu za účelem ověření správné funkce a dosažení projektovaného výkonu.

Tyto jednotky jsou vhodné pro klimatizování jak jeřábových kabin, tak i jeřábových můstků s elektronikou.

Dělené klimatizační jednotky „SPLIT“ (V*)

Dělené klimatizační jednotky se vyznačují instalací klimatizační části přímo v chlazeném prostoru zatímco strojní část je instalována vně. Výhodou je, že můžeme instalovat větší počet jak klimatizačních tak strojních částí do jednoho systému, čímž získáváme maximální spolehlivost a rovnoměrnou distribuci chladného vzduchu. V případě většího počtu strojních i klimatizačních částí používáme zapojení „do kříže“.

Dělené jednotky jsou náročnější na montáž a jsou vhodné především pro klimatizování jeřábových můstků s elektronikou.

Kontaktujte nás    Souhlasím se zpracováním osobních údajů.