+420 220 518 751 sultrade@sultrade.cz

Demisters / Mist Eliminator

Separace kapalina/plyn – Odlučovače kapek – Demistery
Odlučování kapaliny z odtahových plynů je důležitým procesem v každém průmyslovém odvětví. V zastoupení SULZER nabízíme široký sortiment různých typů separátorů pro oddělení strhávané kapaliny (odlučovače kapek). Při výběru vhodného zařízení je mechanismus zachycení kapiček klíčem k úspěšnému odstranění mlhy. Nabízíme široké portfolio demisterů v mnoha materiálových provedeních. Instalace je možná jak do vertikálních, tak do horizontálních nádob. Mezi nejpoužívanější odlučovače bezesporu patří typ SULZER KnitMesh, který je nejpoužívanějším průmyslovým odlučovačem a poskytuje excelentní separační účinnost pro kapičky od 2μm a tlakovou ztrátou menší než 2,5mbar.

Kontaktujte nás