+420 220 518 751 sultrade@sultrade.cz

Trays

Sulzer Chemtech nabízí největší portfolio pater na trhu. Cílem je stát se dlouhodobým lídrem na trhu s ohledem na vývoj vysoce výkonných pater. S našimi patry MVG zaujímáme přední postavení na trhu, a i v budoucnosti budeme našim zákazníkům dodávat špičkovou technologii vysoce výkonných pater typu VGPlus, Shell ConSep.

Díky naší technické spolupráci se společností Shell Global Solutions dodáváme na trh široké portfolio pater. Spolupráce mezi společnostmi Shell a Sulzer kombinuje rozsáhlé zdroje a široké spektrum zkušeností. Společnost Sulzer získala během řady desetiletí rozsáhlé know-how jakožto globální dodavatel zařízení pro separační procesy, zkušenosti v oblasti konstrukce, výroby a instalace. Společnost je přítomná na celém světě a má také celosvětový dodavatelský řetězec. Společnost Shell již po dobu uplynulých pěti desetiletí navrhuje, používá a provozuje vysoce výkonná zařízení pro separační technologie. Nyní se díky společnému výzkumu a vývoji tyto technologie dostávají na novou úroveň.

Naše globální know-how a široká škála námi nabízených konvenčních a vysoce výkonných technologií pater nám umožňují poskytnout optimální řešení.

Můstková patra
Mezi hlavní výhody můstkový pater patří:
– Vysoká účinnost v širokém pracovním rozsahu v důsledku lepšího kontaktu mezi parou a kapalinou.
– Vynikající mechanická odolnost díky zvýšené pevnosti plošiny pater.
– žádné pohyblivé části, nedochází tak k opotřebení.
Menší patra nabízí díky menší tlakové ztrátě vyšší kapacitu než ty vetší. Můstky MVG poskytují vyšší kapacitu než standardní síťové patra při vyšší účinnosti a menším poklesu tlaku na jedno teoretické patro. Byly úspěšně otestovány nezávislou společností Fractionation Research, Inc. (FRI) v systému C6/C7 při tlaku 0,34 bar a tlaku 1,65 baru. Měření prokázala až o 20% vyšší kapacitu v porovnání se síťovými patry. Patra MMVG se používají v situacích, kde je vyžadována extrémně vysoká kapacita par.
SVG je patro s vysokým zdvihem a jeho velké boční otvory vytvářejí účinek parního čištění plošiny patera, což má za následek vynikající provozní výkonnost při znečištění a zaručuje tak dlouhou dobu provozu. Patra SVG byly úspěšně použity v celé řadě aplikací, při nichž dochází k zanášení, jako je například akrylonitril , atmosférické a vakuové kolony, butadien, koksovací jednotky a podobné procesy.

Patra VGPlus
VGPlus jsou vysoce výkonná chordální spádové patra od společnosti Sulzer Chemtech. Nabízí osvědčenou moderní technologií ověřenou FRI, která vyhovuje podmínkám současného trhu. Technologie pater VGPlus je kombinací zdokonaleného designu patra s vysoce výkonnými přepady. Tato kombinace všech výše uvedených funkcí zajišťuje maximální kapacitu a efektivitu.

Slit Tray:
Slit Tray je vysoce účinné zařízení s kruhovou symetrií, které obsahuje řádky koncentrických štěrbin pro průchod par. Používá se hlavně pro destilaci vodních systémů a speciálních chemikálií.

Hlavní charakteristiky jsou:
– Nízká vzdálenost mezi zásobníky: 150–250 mm (6” – 10”)
– Samonosná konstrukce
– Velký provozní rozsah až do 1:4
– Vhodné pro dvoufázové systémy kapalin-kapalina
– Variabilita v počtu nástřiku nebo bočních tahů

Kontaktujte nás