DEMISTERY / ODLUČOVAČE KAPAK

Efektivní eliminátory mlhy pro průmyslové aplikace

Odlučování kapaliny z odtahových plynů je důležitým procesem v každém průmyslovém odvětví. Kapalná fáze, která se dostává do plynné, může vést k řadě problémů, jako jsou ztráty produktu, poškození zařízení či neefektivita procesu a proto je žádoucí tento jev odstranit. Nabízíme široký sortiment různých typů separátorů pro oddělení strhávané kapaliny (odlučovače kapek), které lze instalovat jak do vertikálních tak horizontálních poloh.

Eliminátor mlhy používaný v různých průmyslových aplikacích

Kapalina zachycená na vláknech odtéká gravitačně. Zajišťují téměř úplné odstranění kapek o velikosti přibližně 3-5 mikronů. Při příliš vysoké rychlosti jsou kapičky kapaliny, které dopadají na povrch síta střiženy párou a zachyceny dříve, než mohou odtéct.

Demistery poskytují řešení pro zachycení kapek v různých zařízeních.

– Destilační a stripovací kolony

– Třífázové odlučovače

– Odsolovací zařízení

– Odparky

– Parní bubny

– Dehydratační kolony pro sušení plynů

Odlučovače se skládají z jemného pleteného kovového nebo plastového drátěného pletiva, které je obvykle vloženo mezi mřížky zajištující jeho mechanickou podporu. Pro zařízení s průměrem nad 600 mm jsou demistery segmentované tak, aby se usnadnila instalace přes průlez nádoby. Síta jsou mírně předimenzována, aby se zajistilo těsné uchycení a vyloučila se možnost obtoku par mezi sekcemi, nebo mezi odlučovačem a stěnou nádoby.

Kontaktujte nás







    Souhlasím se zpracováním osobních údajů.