DEMISTERY / ODLUČOVAČE KAPAK 

Odlučování kapaliny z odtahových plynů je důležitým procesem v každém průmyslovém odvětví. Kapalná fáze, která se dostává do plynné, může vést k řadě problémů, jako jsou ztráty produktu, poškození zařízení či neefektivita procesu a proto je žádoucí tento jev odstranit. Nabízíme široký sortiment různých typů separátorů pro oddělení strhávané kapaliny (odlučovače kapek), které lze instalovat jak do vertikálních tak horizontálních poloh.  

Kapalina zachycená na vláknech odtéká gravitačně. Zajišťují téměř úplné odstranění kapek o velikosti přibližně 3-5 mikronů. Při příliš vysoké rychlosti jsou kapičky kapaliny, které dopadají na povrch síta střiženy párou a zachyceny dříve, než mohou odtéct.

Demistery poskytují řešení pro zachycení kapek v různých zařízeních.

– Destilační a stripovací kolony

– Třífázové odlučovače

– Odsolovací zařízení

– Odparky

– Parní bubny

– Dehydratační kolony pro sušení plynů

Odlučovače se skládají z jemného pleteného kovového nebo plastového drátěného pletiva, které je obvykle vloženo mezi mřížky zajištující jeho mechanickou podporu. Pro zařízení s průměrem nad 600 mm jsou demistery segmentované tak, aby se usnadnila instalace přes průlez nádoby. Síta jsou mírně předimenzována, aby se zajistilo těsné uchycení a vyloučila se možnost obtoku par mezi sekcemi, nebo mezi odlučovačem a stěnou nádoby.

Kontaktujte nás


    Sohlasím se zpracováním osobních údajů.