+420 220 518 751 sultrade@sultrade.cz

Internals

S pomocí konceptu základních moderních postupů společnost Sulzer Chemtech definovala standard pro distribuci plynu a kapaliny ve výplňových kolonách. Rozdělovače jsou k dispozici pro širokou škálu aplikací a provozních podmínek. Desítky let zkušeností v oblasti designu a konstrukce, v kombinaci s neustálým vývojem v oblasti separační technologii, nám umožňují nabídnout to správné vnitřní vybavení kolon.

Rozdělovače kapalin:
Při výběru optimálního distributoru má vždy velký význam odborné poradenství společnosti Sulzer Chemtech. Maximálních parametrů u kolony dosáhnete pouze v tom případě, že vnitřnímu vybavení v koloně přesně přiřadíte k našim vestavbám.
Následující obrázek zobrazuje výběr distributorů Sulzer Chemtech, který odpovídá danému zatížení kapalinou a velikosti kolony.

Testování distributoru.
Jednotný rozvod kapalin je rozhodující pro zajištění dobrého separačního výkonu z rektifikační / absorpční kolony obsahující strukturované/sypané výplně zejména pro kolony o velkém vnitřním průměru. Tento požadavek byl rozpoznán již v počáteční fázi vývoje strukturovaných výplní Sulzer. Geometrická konfigurace výplní tedy podporuje průseky kapalných proudů a tím i vzájemný kontakt mezi kapalnou a plynnou fází. Kromě toho byla vyvinuta celá řada rozdělovačů kapalin, které jsou optimálně přizpůsobeny průměru kolony, typu výplně a provozním podmínkám dané technologie.
Testovací zařízení distributoru přineslo výsledky, které výrazně přispěly k budování velkých rozdělovačů o průměru od 3 m až do 15 m. V rámci integrované kontroly kvality jsou všechny typy před dodáním zákazníkům v plném rozsahu testovány. Sulzer Chemtech je certifikován v souladu a ISO 9001 : 2000 a ISO 14001.

Sběrače:

Sběrač typu SL je používán jako samostatná jednotka ke shromažďování kapalin z jednotlivých sekcí výplně. U tohoto sběrače je třeba ke stěně kolony přivařit prstencový kanál. Tlaková ztráta je u tohoto sběrače zanedbatelná.

Sběrač SLT kombinuje nosný rošt s lamelovým sběračem. Jako rošt pro výplně může podporovat přímé zatížení výplní se specifickým povrchem až 350 m2/m3. Pro jemnější výplně se používají další odkapávací desky.
Tento nesvařený sběrač SLT se často používá v aplikacích, kde hraje klíčovou roli prostor mezi jednotlivými sekcemi v koloně. Tento sběrač vyžaduje vnitřní podpěrný kroužek uvnitř kolony.

Sběrač VS se používá vždy, když je při velmi vysokém zatížení kapalinou vyžadováno shromažďování a nové rozvedení kapaliny. Připomíná komínový zásobník; nicméně komínové uspořádání je navrženo tak, aby vyhovovalo rozložení kapaliny a požadavkům na tlakovou ztrátu.
U aplikací s mírným zatížením kapalinou, kde je důležité mísení kapaliny, musí oddělený sběrný zásobník shromažďovat kapalinu a odvádět ji do rozvaděče kapalin, který je umístěn pod ním.

Nosné rošty:

Nosný rošt – TEB a TSB

Rošty typu SULZER TEB a TSB se používají se strukturovanými výplněmi. Obě varianty vyžadují, aby byly ke stěně kolony přivařeny nosné kroužky. TEB jsou mřížky pro přírubové kolony. Segmentové mřížky TSB procházejí skrz průlez a pro pohodlnější instalaci jsou spojeny dohromady uvnitř kolony. Pomocné mřížky TEB a TSB jsou ideální pro aplikace vyžadující použití drahých slitin.

Nosný rošt – TE / TS

SULZER TE a TS jsou určeny pro strukturované výplně o specifickém povrchu větším než 350 m2/m3 na objem výplně. Jsou konstruovány s odkapávacími deskami, aby nedošlo k předčasnému zahlcení výplně. Tyto pomocné mřížky jsou umístěny na podpěrných kroužcích nebo klínech přivařených k plášti kolony. U kolon nad ID 3 m mohou být vyžadovány další podpěry a hlavní nosníky.

Nosný rošt pro sypané vestavby – GIS/EMS

SULZER GIS a EMS se používají se sypanými výplněmi a slouží pro distribuci plynu do spodních vrstev výplně. Obě mřížky mají otevřenou plochu průřezu. GIS a EMS se liší pouze v celkové výšce. EMS se používá v malých kolonách do průměru 1,2 m. GIS se používá v kolonách s větším průměrem.

Kontaktujte nás