VNITŘNÍ VYBAVENÍ KOLON

Přesné vnitřní zařízení věží pro optimální destilační účinnost

Rozdělovače jsou klíčovou komponentou pro správnou distribuci kapaliny na vestavbu. Zajištujeme návrh a dodávku širokého spektra distributorů: kanálkové / VEP Distributory / trubkové.

Různé typy interního vybavení pro destilační sloupce

Jednotný rozvod kapalin je rozhodující pro zajištění dobrého separačního výkonu z rektifikační / absorpční kolony obsahující strukturované/sypané výplně zejména pro kolony o velkém vnitřním průměru. Geometrická konfigurace výplní tedy podporuje průseky kapalných proudů a tím i vzájemný kontakt mezi kapalnou a plynnou fází.

Sběrače:

Sběrač je používán jako samostatná jednotka ke shromažďování kapalin z jednotlivých sekcí výplně. U tohoto sběrače je třeba ke stěně kolony přivařit prstencový kanál. Tlaková ztráta je u tohoto sběrače zanedbatelná.

Pro kolony o více sekcích, kde je nutná redistribuce kapané fáze je sběrač kombinovaný s nosný roštem. Jako rošt pro výplně může podporovat přímé zatížení výplní se specifickým povrchem až 350 m2/m3. Pro jemnější výplně se používají další odkapávací desky.
Tento nesvařený sběrač SLT se často používá v aplikacích, kde hraje klíčovou roli prostor mezi jednotlivými sekcemi v koloně. Tento sběrač vyžaduje vnitřní podpěrný kroužek navařený na plášť kolony.

Komínkový směreč se používá vždy, když je při velmi vysokém zatížení kapalinou vyžadováno shromažďování a nové rozvedení kapaliny. Připomíná komínový zásobník; nicméně komínové uspořádání je navrženo tak, aby vyhovovalo rozložení kapaliny a požadavkům na tlakovou ztrátu.
U aplikací s mírným zatížením kapalinou, kde je důležité mísení kapaliny, musí oddělený sběrný zásobník shromažďovat kapalinu a odvádět ji do rozvaděče kapalin, který je umístěn pod ním.

Nosné rošty:

Nosné rošty se používají jako podpůrný segment pro strukturovanou výplň. Vyžadují, aby byly ke stěně kolony přivařeny nosné kroužky, na které se tyto komponenty volně pokládají.

Pro vestavby o specifickém povrchu větším než 350 m2/m3 na objem výplně jsou konstruovány s odkapávacími deskami, aby nedošlo k předčasnému zahlcení výplně. Tyto pomocné mřížky jsou umístěny na podpěrných kroužcích nebo klínech přivařených k plášti kolony. U kolon nad vnitřní průměr 3 m mohou být vyžadovány další podpěry a hlavní nosníky.

Speciální design vyžadují rošty pro sypanou  vestavbu a slouží pro distribuci plynu do spodních vrstev výplně. Obě mřížky mají otevřenou plochu průřezu.

Kontaktujte nás    Souhlasím se zpracováním osobních údajů.