PATRA

Patra nacházejí dlouhodobé využití pro mnoho aplikací jak v chemickém tak rafinérském průmyslu. Kapalná fáze stéká patrovou kolonou kaskádovitě dolů, zatímco parní fáze stoupá vzhůru a probublává
vrstvou kapaliny na každém patře, kde dochází k mezifázovému kontaktu mezi parní a kapalnou fází.  Kapalina, která stéká na dno kolony je částečné vypařena ve vařáku a páry jsou poslány zpět do kolony.

Můstková patra
Mezi hlavní výhody můstkový pater patří:
Vysoká účinnost v širokém pracovním rozsahu v důsledku lepšího kontaktu mezi parou a kapalinou.
Vynikající mechanická odolnost díky zvýšené pevnosti plošiny pater.
Žádné pohyblivé části, nedochází tak k opotřebení.
Menší patra nabízí díky menší tlakové ztrátě vyšší kapacitu než ty vetší. Můstky MVG poskytují vyšší kapacitu než standardní síťové patra při vyšší účinnosti a menším poklesu tlaku na jedno teoretické patro.

 

Sítová patra
Sítová patra jsou oblíbená zejména svým nízkonákladovým designem. Nacházejí široké uplatnění jak v chemických tak rafinérských procesech při kterých není vyžadován vyžadován velký operační  rozsah kapalné fáze. 

Kloboučková patra 

Patra s otvory překrytými kloboučky, které nutí páru probublávat kapalinou  Kloboučky mají různé tvary; obvyklejší typy sestávají z kruhového kloboučku překlopeného přes parní hrdlo menšího průměru, než má klobouček. Okraj kloboučku, který je těsně nad deskou, je opatřen výřezy, aby pára probublávala vrstvou kapaliny co nejrovnoměrněji.

Slit Tray:
Slit Tray je vysoce účinné zařízení s kruhovou symetrií, které obsahuje řádky koncentrických štěrbin pro průchod par. Používá se hlavně pro destilaci vodních systémů a speciálních chemikálií.

Kontaktujte nás


    Sohlasím se zpracováním osobních údajů.