JEDNOTKA NA VYPÍRÁNÍ AMONIAKU Z ODPADNÍCH VOD

V roce 2017 SULTRADE realizoval projekt a dodávku technologie na klíč pro vypírání amoniaku z odpadních vod. Kapacita jednotky je 2,5 – 10 m3/h odpadních vod o koncentraci amoniaku 300-1600 mg/l. Jednotka funguje na principu stripování vodní parou po alkalizaci odpadních vod pomocí NaOH. Stripování probíhá za atmosferického tlaku v koloně opatřené výplní (výrobce Sulzer Chemmtech Ltd.)
Produktem stripování je odpadní voda (vystripovaná) s obsahem amoniaku méně než 50 ppm, která je dále likvidována na stávající čističce odpadních vod.
Jako vedlejší produkt stripování se odvádí čpavková voda (roztok 25% hm. NH3 ve vodě), která vzniká kondenzací par odtahovaných z hlavy stripovací kolony v deskovém výměníku tepla

Kontaktujte nás    Souhlasím se zpracováním osobních údajů.