VÝMĚNY SOUSTROJÍ ČERPADEL A TURBÍN

Zaměřujeme se na výměnu stávajících soustrojí za nové s důrazem na optimalizaci technického řešení s ohledem na osazení nových soustrojí do stávající technologie.

Provádíme kompletní dodávky, čerpadel a reverzních čerpadel od renomovaných výrobců (např. FLOWSERVE) a dále dodávky motorů, spojek a základových rámů. Provádíme montáže soustrojí a připojení potrubí a práce spojené s osazením připojením prvku MaR a Elektro.

Součástí projektů na klÍč jsou stavební úpravy včetně zpracování podkladů pro stavební úpravy jako je stavebně technický průzkum a statický a dynamický posudek základů soustrojí (zajištěno ve spolupráci s externími firmami).

Samozřejmosti je zpracování projektové dokumentace ve všech profesích.

2017 – Výměna čerpadel napájení pyrolyzních pecí na EJ v UNIPETROLU Litvínov

Náhrada čtyř kusů čerpadel KSB za nová čerpadla FLOWSERVE včetně dopojení na zásobník primárního benzínu (průtok 120 t/hod (GA-101) a 90 t/hod (GA112)

Výměna soustrojí čerpání vypíracího roztoku v UNIPETROLU Litvínov

Náhrada dvou linek soustrojí čerpadla HALBERG (1500 m3/hod) a vysokotlaké a nízkotlaké Francisovi turbíny J.M.VOITH (2000 m3/hod) za nové soustrojí skládající se z čerpadla a reverzních čerpadel SULZER s nahrazením regulace průtoku pomoci náklonu lopatek Francisových turbín regulačními armaturami FLOWSERVE.

Zpracování projektu, dodávka a montáž čerpadel pro Duslo Šala

Kontaktujte nás


    Sohlasím se zpracováním osobních údajů.