STUDIE A VÝVOJ TECHNOLOGIÍ

TECHNOLOGIE VÝROBY 2 ETHYLHEXYL NITRÁTU

SULTRADE v roce 2012-14 vypracoval ve spolupráci s VŠCHT studii zabývající se možnostmi výroby 2‐ethylhexyl nitrátu (2‐EHN ) tak aby nově navržená technologie nekolidovala se stávajícími patenty. 2EHN je jednou z nejvíce používaných látek přidávaných do motorové nafty za účelem zvýšení cetanového čísla.

Na základě této studie pak navrhl kontinuální laboratorní jednotku s cílem ověření funkčnosti výroby. Na základě laboratorní jednotky pak SULTRADE navrhl poloprovozní jednotku pro novou technologii výroby 2EHN s kapacitou 400t/ročně s výhledem rozšíření na cca 10.000t/ročně , tuto technologii má SULTRADE patentovanou.

Kontaktujte nás


    Sohlasím se zpracováním osobních údajů.