PÍSTOVÉ A ROTAČNÍ STROJE

Systém Prognost SILVER a Prognost NT je ochranný, monitorovací a diagnostický systém pro pístové kompresory a rotační stroje. Jedná se o technicky nejvyspělejší systém, který je schopen monitorovat následující parametry vašeho stroje:

 • Vibrace klikové skříně
 • Vibrace křižákových vedení vč. jejich profilu v průběhu otáčky
 • Vibrace válců vč. jejich profilu v průběhu otáčky
 • Vibrace elektromotoru
 • Pokles všech pístnic
 • Run-out pístnic vč. jejich profilu v průběhu otáčky
 • Uvolněná spojení křižáku a pístnice a pístnice a pístu
 • Teploty ventilů
 • Dynamické tlaky v kompresních komorách
 • v-V diagramy
 • Zatížení všech pístnic vč. jejich profilu v průběhu otáčky a změny směru zatížení (rod reversal)

Díky výkonnému hardwaru (systém měří 25.000 hodnot za sekundu na každém osazeném čidle) jsme schopni provádět velmi podrobné analýzy vždy po úhlu natočení klikové hřídele o 10°. Proto je systém Prognost schopen odhalit závady v počátečním stádiu, ještě dříve, než dojde k defektu daného komponentu. Tím monitorovací systém Prognost zabrání vzniku následných škod a ztrát z ušlého zisku, neboť výměnu defektního komponentu je možné realizovat v rámci hodin, zatímco oprava havarovaného stroje trvá v řádu týdnů až měsíců. Systém Prognost je schopen rychle odhalit následující problémy na stroji:

 • mechanické poškození sacích a výtlačných ventilů
 • netěsnost sacích a výtlačných ventilů
 • netěsnost ucpávek
 • kapalinu v plynu, pozůstatky kapaliny ve válci
 • opotřebení vodících kroužků
 • poškození vodících a pístních kroužků
 • závadu na křižákovém čepu
 • zvýšenou vůli křižákového ložiska
 • uvolnění spojení křižáku s pístnicí a pístnice s pístem
 • zvýšenou vůli ojničního ložiska
 • závadu na matici pístu
 • materiálové vady v pístnici – praskliny, hrozící přetržení v závitu apod.
 • nebezpečné mechanické zatížení pístnic

Každá porucha se projevuje určitými projevy v různých částech válce či kompresoru. Diagnostický systém Prognost obsahuje chybové matrice pro více než 150 poruch. Není tak nezbytné, abyste měli svého specialitu na hloubkové analýzy výstupů z monitorovacího systému, Systém Prognost sám místo a druh poruchy identifikuje a informuje vás o něm v chybové hlášce.

Aby byla současně zajištěna vysoká citlivost k mimořádnému chování stroje a necitlivost k jiným okolním vlivům, disponuje systém speciálním algoritmem pro havarijní odstavení stroje. Systém posuzuje, kolik po sobě následujících otáček se mimořádné chování projevuje, zda je to ve stejné pozici natočení klikové hřídele, o jak širokou oblast se jedná a pak teprve rozhodne o havarijním ostavení stroje.

Navíc monitorovací systém Prognost monitoruje i sám sebe a pokus dojte poruše, poškozenou měřící smyčku vyloučí z analýz. Tím nedochází k nechtěnému odstavení stroje a navíc váš stroje se nadále chráněn.

On-line monitoring kompresorů a rotačních zařízení Prognost SILVER a Prognost NT poskytuje:

 • Maximální ochranu stroje před poškozením, bez falešných odstavení
 • Dokonalý on-line přehled o stavu stroje
 • Možnost plánování oprav
 • Přechod od preventivní údržby k údržbě založené na skutečném stavu stoje – prodloužení servisních intervalů, úspora náhradních dílů a času
 • Optimalizace výkonnosti stroje
 • V případě dočasné poruchy její zpětnou identifikaci
 • Možnost sdílení informací s vaším DCS systémem (oběma směry)
 • Možnost vzdáleného monitoringu a podpory společností Prognost

Kontaktujte nás  Souhlasím se zpracováním osobních údajů.