LABYRINTOVÉ KOMPRESORY

Laby® kompresor je hlavně díky jedinečnému labyrintovému těsnícímu systému synonymem pro bezporuchovost a spolehlivost. Labyrintové těsnění, které se nachází na pístu a ucpávce pístnice, umožňuje bezolejovou a bezkontaktní kompresi. Výsledkem je prodloužený interval mezi generálními opravami a snížení provozních nákladů. Nedochází ke znečištění plynu obroušeným materiálem z pístních kroužků a k výskytu horkých míst vzniklých třením.

Laby® je konstruován ke stlačování absolutně suchých, nečistých, abrazivních a dalších plynů. Plynotěsný obal snižuje únik plynu do životního prostředí na nulu. Laby® kompresor snadno dosáhne komprese odpařeného zkapalněného zemního plynu při teplotě sání nižší než 170°C (-250°F).

Výkonové parametry:
Typ kompresoru D/E K
Výtlačný tlak  [bar a]/[psi] max. 300/4.350 max. 120/1.740
Nasávané množství [Nm3/h] max. 11.000/6.500 max. 6.000 / 3.500
Konstrukční vlastnosti:
 • labyrintový těsnící systém na pístu a ucpávce pístnice
 • bezmazný válec (není potřeba olej a nedochází ke kontaminaci plynu)
 • díky bezkontaktnímu těsnění je bezproblémová i komprese nečistého plynu
 • vertikální provedení
 • přesné vyosení a dlouhá životnost pístu vlivem olejem mazaného pístního vodícího systému
 • kompresorové ventily nejvyšší kvality pro vysokou spolehlivost
 • standardní provedení je k dostání s: otevřeným distančním článkem; uzavřeným a profukovaným distančním článkem; plyno- a tlakotěsnou klikovou skříní (nulový únik)
Vhodný pro plyny:
 • amoniak
 • argon
 • oxid uhličitý
 • oxid uhelnatý
 • plyny obsahující prach
 • uhlovodíkové plyny
 • LPG, LNG
 • směsné plyny
 • dusík
 • kyslík
 • procesní vzuch
 • chladící plyny
 • VCM (vinylchlorid monomer)

Kontaktujte nás  Souhlasím se zpracováním osobních údajů.